മരണപ്പെട്ടു

3/11/2018

പട്ടര്‍കുളം: പാറകുളം പൂളകുന്നത്ത് ബാലകൃഷ്ണന്‍ മരണപ്പെട്ടു. ഭാര്യ തങ്കമണി..മക്കള്‍- ലിനീഷ്, വിഷ്ണു പ്രസാദ്,ലാല്‍ ജിന്‍..സംസ്കാരം 3മണിക്ക് വീട്ടു വളപ്പില്‍